TAGS:polyaluminium-chloride

CANCÉ-BRIAND

Polyaluminium chloride in water treatment

CANCÉ-BRIAND

Application of polyaluminium chloride in water treatment

CANCÉ-BRIAND

Method of use of polyaluminium chloride